VEZETŐI ENGEDÉLY ELVÉTELE, UTÁNKÉPZÉS

A rendőr a vezetői engedélyt a helyszínen elveszi, ha
a) a járművezető azzal gyanúsítható, hogy közúti veszélyeztetés, a közúti baleset során maradandó fogyatékosságot, halált, kettőnél több ember halálát vagy halálos tömegszerencsétlenséget okozó, illetve a járművezetés ittas vagy bódult állapotban bűncselekményt követett el,
b) a járművezető járművezetéstől eltiltás hatálya alatt áll, vagy a közlekedési igazgatási hatóság a vezetési jogosultságának szünetelését jogerősen elrendelte,
c) gyanú van arra, hogy a vezetői engedély hamis, meghamisították vagy azzal más módon visszaéltek.

Amennyiben tehát pl. ittasan vezetünk (0,8 ezreléket meghaladja a véralkohol szint), vagy halálos kimenetelű közlekedési balesetet okozunk, a rendőr a helyszínen elveszi a jogosítványunkat. Ilyen esetben a jogosítvány bevonásra kerül, a vezetési jogosultság a büntetőeljárás jogerős befejezéséig szünetel.
Nem árt azonban tisztában lennünk azzal, hogy lehetőség van arra, hogy a büntetőeljárás jogerős befejezése előtt –amely akár több évig is tarthat- visszakapjuk a jogosítványunkat. A vádemelésig az ügyészségtől lehet kérni a vezetői engedély visszaadását, a vádemelést követően pedig a bíróságtól.
A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény szerint utánképzésen kell részt vennie annak a járművezetőnek
a) akit a bíróság vagy a szabálysértési hatóság közlekedési szabálysértés miatt legalább 6 hónapra, illetve
b) akit a bíróság közlekedési bűncselekmény elkövetése miatt a járművezetéstől eltiltott, továbbá
c) akinek vezetői engedélyét a közúti közlekedési előéleti pontrendszer alapján az eljáró hatóság visszavonta.
Az utánképzésen nem kell részt vennie a járművezetőnek, ha az eltiltás csak járműkategóriára vagy járműfajtára terjed ki, és az a vezetői engedély visszavonásával nem jár.

A vezetői engedély csak abban az esetben adható vissza, ha az érintett személy igazolja, hogy az utánképzésen részt vett.

A járművezető az utánképzésre a kötelezés okát tartalmazó hatósági értesítéssel a területi közlekedési felügyeletnél jelentkezhet, ahol az utánképzés programjának egyéniesített meghatározása céljából feltáró foglalkozáson vesz részt. A feltáró foglalkozás eredményétől függően a területi közlekedési felügyelet az utánképzésre kötelezett számára azt a programot jelöli ki, amely a feltárt hiányosságok megszüntetésére a legmegfelelőbb. Az utánképzés programjáról, az egyes programok tartalmáról, időtartamáról és a módszerekről több információt talál a közúti járművezetők utánképzéséről szóló 139/1991. kormányrendeletben, illetve tájékozódhat a közlekedési hatóságnál is. Budapesten a Mozaik u. 5. szám alatt található Utánképzési Osztály tud bővebb felvilágosítást adni.