Üdvözlöm!

Az ügyvédi munkadíj SIKERDÍJAS és fix díjas alapon kerül megállapításra. A sikerdíj a biztosító által megállapított kártérítési összeg bizonyos százalékában kerül meghatározásra, a fix díj mértékéről pedig az ügy ismeretenének függyvényében tudok tájékoztatást adni. Minden esetben szükséges egy előzetes jogi tanácsadás, amelynek díjáról előzetesen tud tájékozatást kérni. A fix ügyvédi munkadíjat előre szükséges megfizetni, a sikerdíj tekintetében azonban Önnek ügyvédi költsége csak akkor merül fel, ha a kártérítési eljárásban eredményesen érvényesítjük kárigényét.

Dr. Ébert Olga biztosítási ügyvéd vagyok.

Biztosítási szakjogászi végzettségem és több éves szakmai tapasztalatom birtokában fő célom, hogy a legmagasabb szintű jogi szolgáltatás nyújtásával segítsek Önnek az alábbi területeken, szükség esetén kártérítési perekben:

Közlekedési baleset, gépjárműkár kártérítési perek
Közlekedési baleset, gépjármű-kártérítési perek
Közlekedési baleseti - kártérítési perek
Közlekedési baleset, személyi sérüléses kártérítési perek
Közlekedési büntetőjog és bírság ügyvédi segítség
Közlekedési büntetőjog, szabálysértés, közlekedési bírság
CASCO-s biztosítási szakjogász
CASCO-s biztosítási szakjogász segítség
Munkahelyi baleset - biztosítási ügyvédi tanácsadás
Munkahelyi baleseteknél jól jön egy biztosítási ügyvéd tanácsadása
Lakásbiztosítási kártérítési perek
Lakásbiztosítási kártérítési perek esetén is segít a biztosítási szakjogász
Egyéb biztosítások esetén szükséges ügyvédi tanácsadás
Egyéb biztosítások esetén szükséges ügyvédi tanácsadás
Társasági jog, Gazdsasági jog
Társasági jog, Gazdsasági jog
Egyéb ügyvédi szolgáltatás
Egyéb ügyvédi szolgáltatás

A fenti szakterületekből is láthatja, hogy biztosítási szakjogászként elsősorban biztosítási ügyekkel foglalkozom. Nagyon fontos számomra, hogy az ügyfeleim képviseletét lelkiismeretesen, precízen, magas szakmai színvonalon képviselve lássam el mind peren kívül, mind kártérítési perekben.

Felmerülhet Önben a kérdés: miért forduljak biztosítási ügyvédhez? Azt gondolom, hogy minden jogterületnek megvan a saját specialitása, fortélya. Erre tekintettel amennyiben Önnek biztosítási szakterületet érintő kérdése merül fel, keressen fel egy biztosítási szakjogászt, biztosítási ügyvédet. Egy biztosítási ügyvéd nap mint nap foglalkozik biztosítási ügyekkel, látja el ügyfelei képviseletét kártérítési perekben, így hasznos jogi tanácsokat tud Önnek adni, olyan segítséget tud nyújtani, amit egy általános jogterülettel foglalkozó ügyvéd kollégától nem kap meg.

Biztosítókkal szembeni igényérvényesítés esetén (pl: közlekedési balesetből eredő kártérítés, lakásbiztosítással, casco biztosítással összefüggő igényérvényesítés….) néha úgy érezhetjük, hogy a biztosítók csak kifogásokat keresnek, de a kárunkat nem akarják megtéríteni. Teljesen jogos elvárás, hogy a kár bekövetkeztekor a biztosító ne a kifogásokat keresse, hanem ügyfélbarát kárrendezés lefolytatása után megtérítse kárunkat. Ebben nyújthat segítséget egy biztosítási ügyvéd. Sajnos előfordul az is, hogy a biztosítóval szemben kártérítési perben kell igényünket érvényesíteni. Ebben az esetben mindenképpen szüksége lesz biztosítási szakjogász segítségre!

A fent megjelölt szakterületekből is láthatja, hogy egy biztosítási ügyvéd széleskörű területen tevékenykedik:

Közlekedési baleset bárkit érhet és bizony kevesen tudják, hogy nem kizárólag az autó javítási költségét lehet érvényesíteni. Amennyiben Ön személyi sérülést szenvedett egy közlekedési balesetben, kártérítési igénnyel élhet azon biztosítóval szemben, amelynél a károkozó érvényes gépjármű felelősségbiztosítással rendelkezett a baleset időpontjában. Ilyen kártérítési igény benyújtása előtt mindenképpen konzultáljon biztosítási ügyvéddel! A gyakorlatban tehát a biztosítóval szemben kell igényünket érvényesíteni (akár kártérítési perekben), ilyen esetekben jól jön egy gyakorlott biztosítási szakjogász tudása.

Közlekedési balesetet Ön is okozhat. Amennyiben nem történik, vagy az csak 8 napon belül gyógyuló személyi sérülés történik, úgy az ügy szabálysértésnek minősül. Emennyiben a baleset következtében a sértett nyolc napon túli személyi sérülést szenved, úgy Ön ellen büntetőeljárás fog indulni. Ilyen esetben mindenképpen vegye igénybe közlekedési, biztosítási ügyvéd segítségét!

A CASCO biztosítást sokan plusz költségként élik meg, azonban ha Ön okozza a kárt saját gépjárművében, akkor igencsak hasznosnak bizonyul... Kivéve ha a biztosító különböző okokra és szerződési feltételekre hivatkozva nem téríti meg kárát, vagy csak a kár egy részét hajlandó megtéríteni. Egy biztosítási szakjogász segítségére lehet a fentihez hasonló, biztosítási ismereteket igénylő ügyben.

Munkahelyi baleseteknél, ha a munkáltató felelőssége a balesettel okozati összefüggésben - akár részben - megállapítható, akkor a sikeres peren kívüli megegyezés érdekében, illetve ennek hiányában polgári kártérítési perben érdemes egy ügyvéd, biztosítási szakjogász segítségét igénybe vennie.

Lakásbiztosítással összefüggő kártérítési perek lefolytatására általában akkor kerül sor ha - a néhány esetben igen bonyolultan megfogalmazott - szerződési feltételeket a két fél másként értelmezi. Ha ilyen jellegű problémája van, ha a biztosító nem térítette meg kárát, vagy azt nem teljes mértékben térítette meg segítségére lehet egy biztosítási ügyvéd.

Egyéb biztosítások esetén is szüksége lehet egy biztosítási ügyvéd tanácsadására. Bármilyen biztosítással, vagy kártérítési perrel kapcsolatosan állok szíves rendelkezésére. Amennyiben biztosítással, kártérítéssel, közlekedéssel kapcsolatos problémája van, kártérítési perben segítségre szorul, úgy biztosítási ügyvédként, biztosítási szakjogászként állok rendelkezésére!

A fent részletezett biztosítási szakjogászi tevékenység mellett természetesen készséggel állok rendelkezésére amennyiben cégalapításról, társasági jogi ügyről, adásvételről vagy ingatlant érintő egyéb jogügyletről, vagy egyéb polgári peres, vagy nemperes eljárás lebonyolításáról van szó.